Tuesday, January 31, 2012

SAMSUNG TABLET 10.1 FOTA UPDATE HONEY COMB 3.2Samsung tab 10.1 finally have the update for honey comb 3.2, the firmware update available over the air.

This is the result after i run quadrant run full benchmark, the result is not much different on this update of honey comb 3.2. well maybe it because the ADW Launcher that i run at the background while doing this test, i will give update on battery life later.

Below are the review of honey comb 3.2. 

Monday, January 30, 2012

SARA 1 MALAYSIA-SKIM AMANAH RAKYAT

 
CIRI-CIRI SKIM
 
1. Apakah syarat-syarat skim pinjaman yang ditawarkan?
Amaun pinjaman yang ditawarkan adalah RM5,000 untuk setiap isi rumah bagi tujuan membeli 5,000 unit Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia)I. Ciri-ciri khas Skim ini membolehkan para peserta membayar balik hanya bayaran minimum secara ansuran melalui 60 bayaran bulanan. Tempoh pembiayaan adalah 5 tahun.

2. Adakah penyelesaian awal pinjaman dibenarkan?
Penyelesaian awal pinjaman adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pra-bayaran oleh para peserta adalah dibenarkan.

3. Apakah yang akan berlaku sekiranya peserta program Skim ini tidak dapat menjelaskan bayaran bulanan?
Peserta yang gagal menjelaskan sepenuhnya bayaran bulanan selama tiga bulan berturut-turut akan terkeluar daripada program Scheme. Peserta akan menerima unit-unit AS 1Malaysia yang bersamaan dengan jumlah bayaran bulanan yang telah dibayar dan insentif bulanan yang layak diterima.

4. Apakah yang akan terjadi sekiranya peserta meninggal dunia dalam tempoh program Skim ini?
Peserta yang meninggal dunia akan terkeluar daripada program Skim ini secara automatik. Waris boleh menuntut unit-unit AS 1Malaysia bersamaan dengan jumlah bayaran bulanan yang telah dibayar dan insentif bulanan yang layak diterima. Penyertaan dalam program Skim ini tidak boleh dipindah milik.

5. Apakah yang akan berlaku pada akhir tempoh pinjaman?
Peserta akan menerima unit-unit AS 1Malaysia bersamaan dengan jumlah bayaran bulanan yang telah dibayar sepanjang tempoh pinjaman bersama insentif terkumpul bulanan, sekiranya insentif tersebut tidak dikeluarkan dari akaun peserta.. Para peserta boleh menambah pelaburan peribadi dalam AS 1Malaysia (sekiranya unit masih ada).
 
KRITERIA KELAYAKAN
 
1. Apakah kriteria-kriteria kelayakan untuk memohon dalam Skim ini?

a. Permohonan terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia berumur antara 18 hingga 58 tahun;
b. Pemohon mesti mempunyai jumlah pendapatan kasar bulanan isi rumah antara RM500 hingga RM3,000;
c. Pemohon tidak diisytiharkan muflis semasa memohon serta sepanjang tempoh penyertaan dalam skim;
d. Pemohon dan/atau pasangan tidak menerima bantuan dari skim-skim khas lain Kerajaan yang diuruskan oleh ASNB iaitu "Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT)", "ASB Sejahtera" dan "ASW2020-Bandar";
e. Pemohon dan/atau pasangan tidak memiliki pelaburan di dalam mana-mana tabung unit amanah ASNB ATAU; sekiranya ada, jumlah pelaburan terkumpul adalah bersamaan atau kurang dari RM10,000.
CARA-CARA MEMOHON
 
1. Bagaimanakah saya membuat permohonan untuk menyertai Skim ini?
Para pemohon yang berminat hendaklah mendapatkan borang permohonan di salah satu cawangan bank-bank terlibat mulai 30 Januari 2012**. Borang-borang yang telah lengkap diisi berserta dokumen yang berkenaan hendaklah diserahkan kepada pihak bank untuk disemak dan dipertimbangkan.

**Tertakluk kepada pindaan

2. Apakah bank-bank yang menyertai skim ini?
Empat bank iaitu Maybank, CIMB, RHB dan BSN.

3. Berapa lamakah tempoh permohonan?
Permohonan dibuka selama satu (1) tahun dari tarikh pelancaran skim atau sehingga semua peruntukan pembiayaan habis dilanggan, yang mana lebih awal.

4. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan?
Para pemohon diminta menyediakan dokumen-dokumen asal serta salinan yang disahkan seperti berikut:
a. Kad pengenalan pemohon (2 salinan);
b. Kad pengenalan pasangan (jika berkenaan) (1 salinan);
c. Bukti pendapatan:

  • - 1 salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
  • - 1 salinan Penyata Bank 3 bulan terkini

5. Bagaimanakah saya tahu sama ada permohonan saya berjaya?
Para pemohon yang berjaya akan dihubungi oleh pihak bank.


                

SEMUA MAKLUMAT MENGENAI SARA 1 MALAYSIA SKIM AMANAH RAKYAT DI PEROLEHI DARIPADA LAMAN WEB RASMI SARA 1 MALAYSIA